วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลหุ้น BLAND

ข้อมูลเพิ่มเติม เร็วๆนี้

 ราคาเดินนิ่มๆ ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ ตาม เทรน


รายการซื้อขายของ ผู้บริหาร เก็บไปเยอะมาก

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลหุ้น IPO หุ้น UWC ที่จะซื้อขายวันที่ 11.07.55


บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ
รับผลิตเสาโครงเหล็กประเภทเสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย งานโครงเหล็กทั่วไป และให้บริการ ชุบสังกะสีแก่ลูกค้า

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ปี 2554
1.รายได้จากการรับงานโครงการเสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 47.91%
2.รายได้จากการรับงานโครงการเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม             7.44%
3.รายได้จากการรับงานโครงการเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย      12.14%
4.รายได้จากการรับงานโครงเหล็กทั่วไป                                           20.21%
5.รายได้จากค่าบริการชุบสังกะสี                                                         3.63%


ผู้ถือหุ้นใหญ่
                   บริษัท CEN                                65.12%
                   ครอบครัวลีนะบรรจง                     4.73%
                   นายเดชขจร  ธีรวิจารณญาณกุล   1.70%

ทุนจดทะเบียน  350 ล้านหุ้น หุ้นละ  1  บาท
โดยจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป 99.496 ล้านหุ้น 
(แบ่งเป็น 28.3 ล้านหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น CEN เดิมและอีก 71.196 ล้านหุ้นให้กับบุคคลทั่วไป)

กำไรต่อหุ้น            มูลค่าหุ้นทางบัญชี 
ปี 2551 = -0.23     1.83
ปี 2552 =  0.05      1.77
ปี 2553 =  0.165    1.87
ปี 2554 =  0.123    1.82

ราคา IPO = 1.80 บาท

ปัจจัยเด่น

- P/E ปัจจุบัน ณ ราคา IPO อยู่ที่ระดับ 14 เท่า ถือว่าสูง เมื่อเทียบกับ หุ้น IPO ก่อนหน้า SRICHA ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- บริษัท CEN ซึ่งถือหุ้นอยู่ 65% ในไตรมาส 1.55 มีผลขาดทุน แสดงว่า ตัวบริษัท UWC ไม่สามารถสร้างกำไรได้
- เล่นได้แค่เพียงเก็งกำไร กับจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนไม่สูงมากนัก

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลหุ้น TPIPL

บริษัท ทีพีไอ โพลีน  จำกัด (มหาชน) : TPIPL

ประกอบธุรกิจ
1.ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และปูนสำเร็จรูปชนิดต่างๆ มีโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดสระบุรี โดย เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่หนึ่งในสามของประเทศ  มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 18 ของปริมาณการจำหน่ายทั้งหมดในประเทศ และเป็นผู้ผลิตปูนสำเร็จรูปรายใหญ่หนึ่งในสองของประเทศ
 2.ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก LDPE 2 ชนิด ได้แก่ LDPE Homopolymer (LDPE) และ LDPE Copolymer (EVA) ที่โรงงานในจังหวัดระยอง  LDPE เป็นเม็ดพลาสติกประเภทที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายประเภท โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก LDPE และ EVA สูงสุดในประเทศ ร้อยละ 25 และร้อยละ 90 ตามลำดับ ของปริมาณการจำหน่ายทั้งหมดในประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯยังเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศและไม่กี่รายในโลกที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก EVA
3.ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่ของประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13 ของปริมาณการจำหน่ายทั้งหมดในประเทศ ภายใต้ตราทีพีไอ พีแอล 
4.อื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจรับกำจัดกากอุตสาหกรรม ธุรกิจผลิตกระเแสไฟฟ้า ธรุกิจสถานีให้บริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ธุรกิจปุ๋ยชีวะอินทรีย์ธรรมชาติ ธุรกิจผลิตแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก  ธุรกิจน้ำดื่มตราทีพีไอพีแอล  
เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ของบริษัท (ปี 2554)
                มีรายได้จาก
                ปูนซีเมนต์                             39%
                เม็ดพลาสติก                         39%
                คอนกรีตผสมเสร็จ              12%
                อื่นๆ                                       10%      
   
ผู้ถือหุ้นใหญ่
                ตระกูลเลี่ยวไพรัตน์                                              23.72 %
                บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด   13.63 %
                บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด                    10.37 % 

ทุนจดทะเบียน     2,019,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท

กำไรต่อหุ้น (บาท)                              มูลค่าหุ้นทางบัญชี
       ปี 2551 = -2.72                                  25.49
       ปี 2552 =  2.39                                   25.62
       ปี 2553 =  1.14                                   26.95
       ปี 2554 =  4.88                                   30.90
     Q1.2555 =  0.17                                  30.39ปัจจัยเด่น 
- ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี เท่ากับ 0.40 เท่า ถือว่า ต่ำกว่า P/BV ของ SCC และ  SCCC 
(ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ อันดับ 1 และ อันดับ 2)
 
- หลุดจากคดีค่าปรับ 6,900 ล้านบาท แล้ว ถือว่าหมดห่วง คลายความกังวลได้


วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลหุ้น MAJOR

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) : MAJOR

ประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจธุรกิจโรงภาพยนตร์ในแนว (Entertainment Complex)
คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ธุรกิจจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจให้เช่าพื้นที่
ปัจจุบันมีแบรนด์ทั้งหมด 6 แบรนด์ ดังนี้
•เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
•อีจีวี ซีนีม่า
•พารากอน ซีนีเพล็กซ์
•เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
•พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
•เมกะ ซีนีเพล็กซ์

โครงสร้างรายได้ของบริษัท  ปี 2554
1.รายได้จากธุรกิจโรงภาพยนตร์                     50%
2.รายได้จากจัดจำหน่าย VCD และลิขสิทธิ์       13%
3.รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม          12%
4.รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา                         11%
5.รายได้จากธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ             7%
6.รายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ             7%

ฐานลูกค้าบริษัท
•ผู้บริโภคภาพยนตร์ทุกประเภท และทุกวัย

ทุนจดทะเบียน 884.5 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ตระกูลพูลวรลักษณ์          38.48%
NVDR                         12.37%

กำไรต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ปี 2551 = 0.71           6.12
ปี 2552 = 0.39           6.08
ปี 2553 = 0.91           6.31
ปี 2554 = 0.90           6.60
Q1.2555 = 0.27         6.99

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลหุ้น IPO หุ้น VIH ที่จะซื้อขายวันที่ 09.05.55

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจในรูปของเครือโรงพยาบาล คือ
1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยในรวม 520 เตียง
สัญญาการให้บริการกับโรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่า (Supra Contractor) จำนวน 19 โรงพยาบาล
เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี และมีคลินิกเครือข่ายประกันสังคม 25 แห่ง

โครงสร้างรายได้ของบริษัท
1.รายได้จาก สาขา อ้อมน้อย       40%
2.รายได้จาก สาขา หนองแขม      34%
3.รายได้จาก สาขา สมุทรสาคร     26%

ฐานลูกค้าบริษัท
1.กลุ่มลูกค้าทั่วไป - ลูกค้าคู่สัญญา ลูกค้าโครงการกองทุนเงินทดแทน ลูกค้าต่างประเทศ ลูกค้าสมาชิก
2.กลุ่มลูกค้าตามโครงการเหมาจ่ายภาครัฐ - กองทุนประกันสังคม โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการประกันสุขภาพต่างด้าว

ผู้ถือหุ้นใหญ่
    ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ    34.93%
    พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา           4.91%
    พญ.พัฎ โรจน์มหามงคล              4.91%

ทุนจดทะเบียน  535 ล้านหุ้น หุ้นละ  1  บาท
โดยจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป 135 ล้านหุ้น 

กำไรต่อหุ้น        มูลค่าหุ้นทางบัญชี 
ปี 2551 = 0.04           1.98
ปี 2552 = 0.18           1.40
ปี 2553 = 0.20           1.56
ปี 2554 = 0.11           1.58

ราคา IPO = 1.25 บาท

มุมมองต่อราคาหุ้น
-  ประเมินราคา โดยเปรียบเทียบกับ กลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีการซื้อขายที่ระดับ P/E ที่แตกต่างกันมาก ดังนี้

กลุ่มโรงพยาบาลที่ ซื้อขาย P/E มากกว่า 25 เท่า
                 P/E      P/BV
VIBHA      53.15    2.31
BGH         32.07    4.40
BH           28.04    6.62
KH           25.05    5.23

กลุ่มโรงพยาบาลที่ ซื้อขาย P/E ระดับ ไม่เกิน 20 เท่า
                 P/E    P/BV
AHC        18.31    2.15
CMR        17.53    1.81
KDH        17.25    2.19
M-CHAI   13.51    2.20
NEW      ขาดทุน    0.45
NTV        14.85    2.35
RAM       13.91    3.96
SKR        12.24    1.28
SVH        12.58    2.15
TNH         9.52    2.31

จากข้อมูล ข้างต้น มีข้อสังเกตุว่า
กลุ่มที่ซื้อขาย P/E ระดับสูงกว่า 20 เท่า นั้น จะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง
มีชื่อเป็นที่รู้จักของนักลงทุน (หรือนักเล่นหุ้น) มีการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงมากกว่า อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหลายๆชื่อ ไม่เป็นที่คุ้นหู คุ้นตา (บางชื่อผมก็เพิ่งจะรู้ว่ามันมีในตลาดด้วย)

โดยที่กลุ่มโรงพยาบาลที่ซื้อขาย P/E ระดับไม่เกิน 20 เท่า เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีสภาพคล่องต่ำ
บางตัวชื่อไม่คุ้นหู บางตัว ไม่มี BID OFFER ให้เห็นในแต่ละวันด้วย

ดังนั้น สำหรับมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น VIH ที่เข้าใหม่นี้ น่าจะมีสภาพคล่องสูง จากปริมาณหุ้น 135 ล้านหุ้น เป็นหุ้น IPO มาใหม่ และมีขนาดที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที่มีระดับ P/E ไม่เกิน 20 เท่า จึงคาดว่า จะต้องเทียบเคียงกับกลุ่มนี้เป็นหลัก โดยจากการประมาณโดยรวม P/E เฉลี่ยในกลุ่มนี้ น่าจะอยู่ที่ระดับ 15 เท่า

หากนำ P/E 15 เท่า มาคำนวณราคา VIH จะได้ราคาที่เหมาะสมประมาณ  1.65 บาท 

และหากสภาวะตลาดเป็นใจ สภาพคล่องสูง อาจจะมีโอกาสขึ้นไปเทียบกับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ ซึ่งเป็นระดับ P/E ที่สูงถึง 25 เท่า แต่ในกรณีนี้ ก็น่าจะคาดไว้แบบ Discount ด้วย ที่ P/E ระดับ 18 - 20 เท่า ก็ได้ราคาประมาณ 2.00 - 2.20 บาท

สรุป จากมุมมองส่วนตัวข้างต้นแล้วนั้น หากราคา ต่ำกว่า 1.65 บาท ก็น่าสนใจ เข้าซื้อ แต่หากเกิน ก็ต้องดูสภาวะตลาดประกอบอีกที ถ้าตลาดเป็นใจ ราคาไม่เกิน 2 บาท ก็คาดว่าน่าลุ้นครับ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เตรียมพบกับ ข้อมูลหุ้น MAJOR แบบละเอียดเร็วๆ นี้ครับ

ข้อมูลหุ้น BLA

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตโดยรับประกันชีวิตทั้งแก่บุคคลทั่วไป และการประกันชีวิตกลุ่ม โดยจะจัดสรรเบี้ยประกันรับส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต
และบริหารเงินสำรองประกันชีวิตโดยการนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นต่อผู้เอาประกัน


โครงสร้างรายได้ของบริษัท
เบี้ยปีแรก   (26.23%)   
เบี้ยปีต่อไป  (73.77%)
   เบี้ยประกันรวม         (85.90%)
รายได้จากการลงทุน    (14.05%)
รายได้อื่น                   ( 0.05%)


ฐานลูกค้าบริษัท
- กลุ่มลูกค้าจากเครือข่ายธนาคารกรุงเทพ


ทุนจดทะเบียน  1,200 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 บาท


ผู้ถือหุ้นใหญ่    
       MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.          24.43%
                       บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด               15.38%
                       ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)             7.74%
                       บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)   5.14%


กำไรต่อหุ้น             มูลค่าหุ้นทางบัญชี
ปี 2552 = 1.12        5.89
ปี 2553 = 2.33        7.81
ปี 2554 = 2.85        10.76


ปัจจัยเด่น
- คงระดับสำรองเงินประกันชีวิตจำนวนมากนี้ต่อเนื่องไปอีกในไตรมาส 1/55
เพื่อเร่งเพิ่มการขยายการลงทุนในสินทรัพย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นในอนาคต
โดยสภาวะตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลบวกต่อผลตอบแทนการลงทุนของบริษัท
- รายได้จากเบี้ยประกันต่ออายุรายปีที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
- ในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบริษัทประกันชีวิต มีเพียง 2 บริษัท  คือ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต และ กรุงเทพประกันชีวิต
 
                P/E          P/BV
  BLA      16.77         4.27   
  SCBLIF  14.16         4.27

      เมื่อเปรียบเทียบแล้ว BLA มี P/E ที่สูงกว่า แต่มีสภาพคล่องในการซื้อขายที่มากกว่า
      อย่างไรก็ตาม จากสภาวะที่ดัชนีตลาดโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะส่งผลดี ต่อหุ้นบริษัทประกันชีวิต ให้มีงบ Q1.2555 ที่ออกมาโดดเด่นได้